Dil Seçiniz

HABERLER


Bürokrat ve Ekonomist Salih ALTUN / GÖÇ VE İNSAN


Çatışma, şiddet ve zulüm sebebiyle zorla yerinden edilen kişilerin sayısı küresel çapta rekor düzeylere ulaşırken, Türkiye dünyada en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke olmayı sürdürmüştür. Türkiye, yaklaşık 4 milyondan fazla kayıtlı kişiye de ev sahipliği yapmaktadır.

Göç ve göçmenler, çağımızın en önemli insanlık meselelerinden bir tanesi olup küresel ölçekte siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda uluslararası ilişkilerin ve ülkelerin politikalarının temel belirleyicisi hâline gelmiştir.

 “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” prensibini benimsemiş köklü devlet geleneğine sahip ülkemiz, coğrafi konumu itibariyle çok büyük göç süreçlerine tanıklık ve ev sahipliği yapmıştır. Göçmenlere kapılarını açmış, ihtiyaç duyanları koruma altına almış, göçmenlerin sorunları için bütün imkânlarını seferber etmiş; yasal düzenlemeler ve kurumsal yapılanmalarla dünya kamuoyu tarafından da saygı duyulan, örnek alınası bir tutum sergilemiştir. Dünyayı gurbet bilen ve insanı dilinden, dininden, kıyafetinden, mezhebinden ötürü değil, en çok da “Yaradılanı Yaradan’dan ötürü seven” bir medeniyetin yüksek insani değerleri göçmenlerin sorunları hususundaki hassasiyetimizin temelini oluşturmuştur.

Anadolu coğrafyasında “Sevelim sevilelim…” felsefesiyle gelecek yüzyıllarda da bugün olduğu gibi bir sevgi bağı ile bütün insanlık birlik, kardeşlik içinde yaşamaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle; bu organizasyonun tüm dünyada göç meselesine duyarlılıkla yaklaşılmasına, göçün toplumları zenginleştiren bir unsur olarak görülmesine, göçmenler ve ev sahibi toplumun karşılıklı uyumunun ve kardeşlik hukukunun pekişmesine vesile olmasını temenni ediyor, başta Ticaret ve Ekonomi Kulübü olmak üzere, katkı ve destek sağlayan tüm paydaşlara şükranlarımı sunuyorum. Konuşmalarının ardından Salih ALTUN’a katkılarından dolayı Ticaret ve Ekonomi Kulübü Genel Sekreteri Halil ÖNCEL tarafından plaket takdim edildi.

Facebook ile Paylaş Twitter ile Paylaş Linkedin ile Paylaş